Kortrijk De Stuyverij CityLab!

Het Citylab van Kortrijk wordt ondersteund door Cokido, een organisatie diehelpt bij alle praktische en methodische ondersteuning tijdens het bijspelen. Onze groepen zitten momenteel over heel Vlaanderen, een 40 tal groepen in totaal.

It takes a village to raise a child!

kids

Vakantie Activiteiten

Bent je op zoek naar oplossingen voor kinderopvang tijdens schoolvakanties? Families_Share biedt een bottom-up oplossing om zelf kinderopvang te organiseren tijdens deze periodes. Ouders organiseren de opvang door in beurtrolsysteem op de kinderen te passen.

Na schoolse activiteiten

Ben je op zoek naar educatieve en leuke naschoolse activiteiten? Families_Share helpt jullie bij het organiseren van naschoolse activiteiten ter ondersteuning van de sociale verbinding in de school van je kinderen. Denk toneelstukken, muziek- of schilderlessen, sportevenementen en andere creatieve en educatieve activiteiten.

De wandelende bus

Woon je dicht bij de school en wil je samen met de andere ouders een wandel rij naar school organiseren? Ons platform k andaarbij helpen!

Hoe werkt het?

Bepaal de periodes waar je nood hebt aan kinderopvang

Zoek een geschikte locatie om de activiteiten te laten doorgaan

Vind of start een groep met ouders die dezelfde noden hebben

Wordt lid en krijg toegang tot alle ondersteuning, we regelen ook jullie verzekeringen.

Begin met plannen! Maak een agenda aan en deel deze met alle ouders in onze applicatie

Start met bijspelen en maak veel plezier!

Bekijk onze community Richtlijnen!

Hoe kan het Families_share team mij ondersteunen?

 

Locatie

Families_Share helpt je om een geschikte ruimte te vinden om kinderopvang activiteiten te organiseren, dankzij het partnerschap met de gemeente en andere lokale besturen

App

App

Door de technologische tools aan te bieden die nuttig zijn voor de activiteitenplanning.

Gebruik de app op je telefoon of in je webbrowser om je vakantie in groep te organiseren en met elkaar te communiceren

Verzekeringen

Door een ad-hoc verzekering op te zetten om je kinderopvang activiteiten veilig uit te voeren en door jullie advies te geven over het omgaan met veiligheidsproblemen

Inspiration

Inspiratie

Families_Share kan je ook helpen bij het vinden van inspiratie voor het organiseren van activiteiten voor kinderen

Community

Door je gezin en je netwerk te verbinden met andere geïnteresseerde ouders om de groep volledig te maken of, als je alleen bent, door je in contact te brengen met een bestaande groep

Trust

Vertrouwen

Vertrouwen is cruciaal als het om kinderen gaat. Families_Share kan helpen bij het bouwen van vertrouwde netwerken die zelfde
opvang activiteiten wil organiseren.

Find the location for Families_Share activities!

Vind een locatie voor je Families_Share activiteiten!

Informatie over beschikbare locaties

families_Share_app_image_png

Onze Families_Share-app is beschikbaar op Android en IOS en je kunt deze gratis downloaden. Onze applicatie ondersteunt jou en je gezin bij het organiseren van kinderopvang. Onze applicatie is ontwikkeld door ouders uit 4 EU-landen en uit 6 EU-steden. We hebben hun behoeften onderzocht en samen met hen hebben we een, gebruiksvriendelijke en veilige applicatie ontwikkeld voor jou en je familie. Registreer je, maak deel uit van onze familie! Het Families_Share Team.

Leer meer over het project en de manieren waarop onze app jou kan ondersteunen door interviews te bekijken van ouders die deelnemen aan onze activiteiten.

Getuigenissen

Taking care of more children of different ages it is really a new and very stimulating experience, that allows you to take out your unknown resources!!

Ana - Venice CityLab Parent

Families_Share is an opportunity for us and for children to be together and to share play-time in an alternative way!!

Nadia - Venice CityLab parent

Families Share is a nice project because as a parent it asks you to show your creativity and to take out all your desire to play

Sofia - Ergani CityLab Parent

The beautiful aspect of the project lays exactly in the trust that you need to bring out and rediscover!

Maria - Venice CityLab parent

Let's end the daily pressure that families experience and focus on developing solutions that respond to actual day-to-day needs!

Families_Share Team

Flexible solutions for sharing and socialising childcare needs! - That's what Families_Share is all about!

Mina - Destuyverij CityLab Parent

We have to start organising in a different way!

Milena - Venice CityLab Parent

The struggle is real!

Gabriella - Gyor CityLab Parent

Families_Share Team!

Families_Share Team

"Being #together even with other adults makes me safer" 💪

Maurizio - Venice CityLab Parent

Families_Share is a positive example also for our society, because we have forgotten this aspect of being well together, of creating a mutual-help community, that we do not have to grow just individually, together we grow!

Milena - Venice CityLab Parent

Praktische vragen

Hoe werkt een groep?

Elke groep kan beslissen hoe de opvang wordt georganiseerd en hoe de plannings rotatie wordt beheerd. Over het algemeen moet binnen een groep de tijd die elke ouder ter beschikking steld zo evenwichtig mogelijk zijn, waarbij elke ouder ongeveer dezelfde hoeveelheid tijd biedt. Elke andere of aanvullende regel moet echter offline worden besproken en door alle groepsleden worden goedgekeurd.

Wat als ik geen ervaring heb met het opvangen van groepen kinderen?

In het geval dat je bezorgd bent om op een ​​groep kinderen te letten: onze ervaring met de ouders die hebben deelgenomen aan eerdere Families Share-activiteiten heeft ons geleerd dat de zorg begrijpelijk is maar onnodig. In werkelijkheid is het eenvoudiger dan het lijkt. Je staat ook nooit alleen voor een groep, telkens min. met twee.Luister naar de verhalen van de ouders die afgelopen zomer hebben deelgenomen aan activiteiten van Families Share via ons YouTube-kanaal Families – Share EU
(https://www.youtube.com/channel/UCU)

In case you are afraid in managing a group of children, our experience with the parents who took part to previous Families Share activities taught us that the worry is understandable but not real, since in reality everything  is easier than how it seems. Listen to the stories of the parents who last summer took part to Families Share activities in our YouTube channel Families – Share EU (https://www.youtube.com/channel/UCUd_D8PkEic9pPEY3SysmXw)

Hoe kan ik een nieuwe groep creëren ?

De eerste stap om de wereld van Families_Share
te betreden is het creëren van een nieuwe groep ouders. Je kunt je persoonlijk netwerk betrekken en je eigen groep instellen door ‘een groep maken’ te selecteren en je vrienden uit te nodigen om lid te worden, of naar een bestaande groep in
je gebied zoeken (de optie ‘zoek groep’ selecteren) en vragen om lid te worden , als alleenstaande ouder of met je groep, door contact op te nemen met de beheerder.

Welke activiteiten kan ik organiseren?

Via de app Families_Share kan elke vorm van kinderopvang georganiseerd worden: Bijspelen tijdens schoolvakanties,activiteiten om kinderen van / naar school te begeleiden / op te halen, extra school- of naschoolse activiteiten,toeristische bezoeken, etc. app-ouders plannen de activiteiten door verschillende tijdsloten identificeren. Later kan je jezelf en / of je kinderen
aanmelden voor deelname aan de activiteiten.

Noodgeval: Wat doe ik als een kind vermist wordt?

Het eerste wat je moet doen als een kind zoekraakt is zijn / haar ouders waarschuwen als ze nietaan het bijspelen waren. Zoek in de directe omgeving. Oudere kinderen hebben de neiging om naar de huizen van hun vrienden te rennen, bel naar vrienden, familie of buren die dicht bij je kind staan. Als het kind niet wordt gevonden, bel dan de politie, die de naam en informatie van het vermiste kind onmiddellijk in het nationale systeem moet invoeren, om het onderzoek te verbreden. Wees voorbereid om zoveel mogelijk belangrijke informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld: – Volledige naam van het kind – Gewicht van het kind – Lengte van het kind – Leeftijd en geboortedatum van het kind – Kleding die het kind aanhad toen hij of zij voor het laatst heeft werd – Kenmerken identificeren, zoals een bril of een moedervlek – Namen en contactgegevens van de vrienden of kennissen van het kind – Veel bezochte ontmoetingsplaatsen – Gezondheidsproblemen van het kind – Alle andere mogelijk relevante details over de tijd of de plaats waar het kind verdween. Ouders van de kind en de bijspelende ouders moeten hun telefoonlijn open houden.(info overgenomen door safewise.com).

Wat gebeurd er als ik mijn beurtrol niet opneem?

Als je niet kan deelnemen, moet je eerst onmiddellijk contact opnemen met de groepsbeheerder(s) om een ​​oplossing te vinden. De beste oplossing is om zelf een ​​ouder van de groep te vinden die jou kan vervangen. Als het niet haalbaar is, is het mogelijk om een externe kinderopvang professional te betrekken of de beurt en de activiteit te annuleren. Deze laatste optie dient echter alleen te worden gebruikt in het geval dat andere oplossingen niet mogelijk zijn, om de andere families geen problemen te bezorgen. Het wordt echter aan groepen aanbevolen om vooraf te beslissen, zodra de groep is gevormd, hoe jullie omgaan met dergelijke ongemakken (bv een noodgevallen lijst aanleggen, mag er met een babysit gewerkt worden,…).

Welke maatregelen zijn er nodig om het bijspelen veilig te laten verlopen?

Voor een optimaal groepsbeheer en om veiligheidsredenen raden we aan de verhouding ouders-kinderen 1:8 niet te overschrijden. Bekijk de speciale behoeften van alle kinderen die deelnemen aan de gedeelde activiteiten (d.w.z. allergieën, intoleranties en andere speciale behoeften) door de informatie van de activiteiten te exporteren in de applicatie. Neem in geval van nood contact op met de eerste hulp en informeer de groepsbeheerder en de ouders van het kind via de contacten in het gedeelte voor leden van de app / het platform. Houd noodnummers bij de hand: België: Algemeen noodnummer 112 Cokido: Hallo@cokido.org

Welke rol heeft de groepsbeheerder?

De groepsbeheerder speelt een centrale rol binnen het Families_Share-platform. Allereerst maakt hij / zij de groep aan en is hij / zij de contactpersoon waarmee externe gebruikers contact kunnen opnemen om meer informatie over de groep te vragen. De groepsbeheerder voegt ook nieuwe leden toe aan de groep. Bovendien kan de beheerder de activiteiten en de tijdsloten bewerken, hij / zij kan de informatie van de groep evenals de details van de activiteit exporteren, ook nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. De beheerder stelt de groepsfuncties in (zichtbaar / onzichtbaar) en hij / zij heeft de controle over de geavanceerde planningsactiviteit. Uiteindelijk kan de beheerder besluiten om een aantal andere leden mee beheerder te maken. Er is niet een maximum aantal beheerders binnen een groep, elk lid kan als zodanig worden ingesteld. We raden aan om ten minste twee mensen met de administratieve rol binnen een groep te bepalen.

Noodgeval: Wat als een kind zich verwondt?

Als een kind zichzelf verwondt, zijn er verschillende acties mogelijk. Allereerst moet je begrijpen hoe ernstig de situatie is. 1. Bel een ambulance als het kind: – stopt met ademen – moeite heeft met ademhalen (je merkt bijvoorbeeld dat hij / zij snel ademt, hijgt, erg piepend wordt of de spieren net onder de ribbenkast zuigen aan wanneer hij / ze inademt) – is bewusteloos of lijkt zich niet bewust van wat er aan de hand is – heeft een snee die niet stopt met bloeden of opengaat – niet wakker wordt – heeft een aanval voor de eerste keer, zelfs als hij / zij lijkt te herstellen Als dit het geval is, raden we je aan eerst de ambulance te bellen en pas daarna de ouders van het kind op de hoogte te brengen. 2. Breng het kind naar de EHBO als hij / zij: – koorts heeft en nog steeds traag is, ondanks paracetamol of ibuprofen – ernstige buikpijn (buik) heeft – een been- of arm letsel – gif of pillen heeft ingeslikt 3. Gebruik de EHBO-kit in geval van lichte letsel: – snijwonden – krassen – schaafwonden – brandwonden en ander licht letsel

Noodgeval: Wat als je jezelf buitensluit op de bijspeel locatie?

Heb je een telefoon bij je, neem dan contact op met de andere co-spelende ouder(s) (indien aanwezig) of de verantwoordelijke van de locatie als het nummer beschikbaar is. Neem contact op met de groepsbeheerder(s) of de community beheerders als je deze nummers niet hebt.

Families Share in EU

 

Bologna

Gyor

Trento

Thessaloniki

Kortrijk

Hoe contacteer ik Cokido?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.