No child-care found during summer? take your children to work

No child-care found during summer? take your children to work

On the 7th of August 2018, the Belgian VTM TV Channel shared a short piece in the news about co-playing at the company work-place.
The piece is available here!

GEEN OPVANG? NEEM KINDEREN MEE NAAR WERK!

Hoe langer de grote vakantie duurt, hoe moeilijker het voor veel ouders is om opvang te vinden voor hun kinderen. Het bedrijf Athlon in Machelen organiseert daarom kinderopvang in het bedrijf: werknemers passen om beurten op hun kinderen en die van collega’s. Op kosten van het bedrijf.

Manager Tom en commercieel medewerker Kate passen vandaag op zeven kinderen van vijf collega’s. Om beurten mogen ze zo elke week één dag opvangouder zijn, in het bedrijf, terwijl de werkuren lopen.

Het bedrijf Cokido heeft speciaal hiervoor een online platform gemaakt, al 800 gezinnen hebben zich op de site ingeschreven, maar Athlon is het eerste bedrijf dat het echt organiseert. Cokido zorgt voor omkadering.

Bedrijven betalen 6.500 euro per jaar voor 50 kinderen, dat komt neer op 130 euro per kind voor een heel jaar opvang. Maar het bedrijf moet ook wel de niet gewerkte uren van de werknemers betalen.